top of page

להרגיש ניראות ונוכחות

"נעים לפעמים להתחבא, טרגדיה לא להמצא" (ד.ו.ויניקוט)


ניראות ונוכחות...

לפעמים אדם מרגיש "שקוף", רואה ואינו נראה, החיים עוברים לידו...

וכאילו תיקרה של זכוכית מכסה את ראשו ממעל, והוא לעולם לא מצליח לפרוץ אותה...

תקיעות.

כמו גזירת גורל של תבוסה מול החיים.


זאת חוויה לא קלה ולא נעימה, והיא נוטה לשחזר את עצמה במערכות יחסים וסיטואציות חברתיות...

אני רוצה כל כך להגיד שראיתי.


אני יודעת שאפשר אחרת.

מכירה את תיקרת הזכוכית הזאת ויודעת שכאשר היא נפרצת, הרבה אור שוטף ומציף את חדרי הלב...


להרגיש ניראות ונוכחות, ולייצר קשרים משמעותיים. זו כמיהה פנימית כזאת, שלפעמים אפילו לא מעזים לחלום אותה.


אני מאמינה שאפשר לעזור לאדם להרגיש שרואים אותו. להרגיש שהוא מורגש וחשוב ויש לו ערך.


אני מאמינה שטיפול שיחתי, שלמעשה הוא מבוסס על בניית קשר והתבוננות פנימה, מוביל לצמיחה אישית.

פיתוח היכולת של אדם להרגיש שהוא מורגש, ונראה ונוכח, קודם כל בעיני עצמו. זקיפות קומה ונוכחות מתחילים מבפנים.

החדר הוא מיכל עוטף ומכיל ובתוכו מתחיל החלום.

המטופל חולם את עצמו לתוך קיום משמעותי ובעל ערך.

קודם כל בעיני עצמו, ואחר כך מול שאר העולם.


הקליניקה שלי בשוהם.

ואפשר לפנות אלי בטלפון

054472073714 views0 comments
bottom of page